Op donderdag 19 september 2019 start weer een nieuwe Introductiecursus Praktische Filosofie 2019,

zie Agenda.