In april 2018 zullen op 2 donderdagavonden lezingen worden gehouden in het kader van de
Maand van de Filosofie, op resp. 12 en 19 april. Voor meer info zie Agenda.