Privacyverklaring van de Stichting ‘School voor Filosofie’

 

1. Inleiding

1.1 x Deze verklaring beschrijft het beleid van de Stichting ‘School voor Filosofie’ (KvK 003884314) op het gebied van de verwerking van persoonsgegevens.
1.2 De Stichting ‘School voor Filosofie’ ontvangt e-mails met verzoeken om informatie via het op haar website gepubliceerde e-mailadres (schoolvoorfilosofie@gmail.com).
1.3 De Stichting ‘School voor Filosofie’ houdt van haar studenten gegevens bij in haar administratie.
1.4 De Stichting ‘School voor Filosofie’ gaat zorgvuldig om met deze persoonsgegevens. De Stichting ‘School voor Filosofie’ houdt zich daarbij aan de toepasselijke privacywetgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming en het Uitvoeringsbesluit.

 

2. Contact met School voor Filosofie
Als u naar aanleiding van deze verklaring contact met de Stichting ‘School voor Filosofie’ wilt opnemen, dan kan dat via e-mail: schoolvoorfilosofie@gmail.com.

 

3. Persoonsgegevens
Afhankelijk van de diensten die de Stichting ‘School voor Filosofie’ aanbiedt, kan de Stichting ‘School voor Filosofie’ de volgende persoonsgegevens van u verwerken:
a. naam
b. adresgegevens
c. telefoonnummer
d. e-mailadres
e. geslacht
f. technische meetgegevens van apparatuur zoals een IP-adres, MAC-adres, identifiers in cookies en uw surfgedrag op onze website.

 

4. Doeleinden
Wij verwerken bovenstaande gegevens voor één of meer van de volgende doeleinden (mede afhankelijk van de diensten of functionaliteiten die u gebruikt):
a. de inschrijving voor een evenement;
b. het toesturen van informatie, uitnodigingen of aankondigingen etc.;
c. het factureren van studenten voor de cursus- en seminarbijdragen.

 

5. Verstrekken van persoonsgegevens aan derden

5.1 x De Stichting ‘School voor Filosofie’ stuurt de door u verstrekte gegevens niet door aan derde partijen.
5.2 Indien de Stichting ‘School voor Filosofie’ uw gegevens aan een derde verstrekt, zorgt de Stichting ‘School voor Filosofie’ ervoor dat uw gegevens niet voor andere doeleinden worden gebruikt. Deze verwerking van persoonsgegevens wordt vastgelegd in een verwerkeringsovereenkomst, waarin onder andere is afgesproken dat uw gegevens worden verwijderd zodra deze niet meer nodig zijn voor de uitvoering van onze werkzaamheden.
5.3 De Stichting ‘School voor Filosofie’ zal verder geen gegevens aan andere partijen verstrekken, tenzij dat wettelijk is toegestaan of is verplicht.

 

6. Beveiliging en bewaring

6.1 x De Stichting ‘School voor Filosofie’ neemt passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot uw persoonsgegevens te beperken. De Stichting ‘School voor Filosofie’ zorgt er bijvoorbeeld voor dat alleen bepaalde personen toegang hebben tot uw gegevens, dat die toegang is afgeschermd en door gebruik te maken van firewalls, veilige servers en gegevensverwerkingsovereenkomsten met derden.
6.2 De Stichting ‘School voor Filosofie’ bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dat betekent dat de Stichting ‘School voor Filosofie’ uw gegevens niet langer bewaart dan nodig is om de betreffende dienst(en) aan u te leveren. Het voorgaande is niet van toepassing indien de Stichting ‘School voor Filosofie’ uw gegevens langer moet bewaren op grond van een wettelijke verplichting.

 

7. Cookies en profilering

7.1 x Cookies zijn tekstbestandjes die op uw computer of mobiele apparatuur worden opgeslagen, wanneer u de website van de Stichting ‘School voor Filosofie’ bezoekt. Op de website van de Stichting ‘School voor Filosofie’ worden cookies gebruikt om u een optimale gebruikerservaring te bieden.
7.2 Daarnaast kan de Stichting ‘School voor Filosofie’ gebruik maken van analytische cookies om het gebruik van de website van de Stichting ‘School voor Filosofie’ te analyseren en te verbeteren. Daarvoor maakt de Stichting ‘School voor Filosofie’ gebruik van Google Analytics. De verkregen informatie, waaronder het IP adres van uw apparaat, wordt door Google opgeslagen in de Verenigde Staten. Voor meer informatie lees het privacy beleid van Google en het specifieke privacy beleid van Google Analytics op: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html.
Het al of niet toestaan van cookies kunt u wijzigen in de instellingen van uw browser.

 

8. Websites van derden
De website van de Stichting ‘School voor Filosofie’ kan verwijzingen naar andere websites bevatten, zoals hyperlinks. De Stichting ‘School voor Filosofie’ is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het verwerken van persoonsgegevens door die websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op het gebruik van die websites van derden.

 

9. Wijzigingen
De Stichting ‘School voor Filosofie’ kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd.

 

10. Uw rechten: inzage en wijzigen van gegevens
U heeft het recht bezwaar te maken tegen (een deel van) de verwerking van uw persoonsgegevens. Daaronder valt het recht om de Stichting ‘School voor Filosofie’ een verzoek te doen tot inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Ook kunt u vragen om uw persoonsgegevens aan u over te dragen. Na ontvangst van uw verzoek ontvangt u binnen maximaal vier weken een overzicht van uw persoonsgegevens.

 

11. Klachten
De Stichting ‘School voor Filosofie’ verneemt graag indien u klachten hebt over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u ook het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

12. Verwerkingsverantwoordelijke
De verwerkingsverantwoordelijke als bedoeld in de toepasselijke wet- en regelgeving, is de Stichting ‘School voor Filosofie’.